Aktuelno

Pravo na naplatu troškova kredita

U prvoj polovini prošle godine Narodna banka Srbije je poslala dopise svim poslovnim bankama, a u vezi naplata naknada i troškova koje banke naplaćuju u …